Wszyscy uczestnicy VII Forum Społeczno-Gospodarczego 2024″Filary Rozwoju – Sztuczna Inteligencja i Cyfryzacja” zostali uhonorowani certyfikatami uczestnictwa. To dowód ich zaangażowania i aktywnego udziału w wydarzeniu.

 

Duże zainteresowanie i frekwencja

Cieszymy się, że konferencja miała tak dużą frekwencję i zainteresowanie ze strony uczestników. Obecność tak wielu osób świadczy o znaczeniu tematyki poruszanej podczas VII Forum Społeczno-Gospodarczego 2024.

 

Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dofinansowanie z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miało kluczowe znaczenie dla realizacji Konferencji VII Forum Społeczno-Gospodarczego 2024. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie, które umożliwiło nam zorganizowanie tego ważnego wydarzenia.

Podziękowania za Udział

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji VII Forum Społeczno-Gospodarczego 2024 “Filary Rozwoju – Sztuczna Inteligencja i Cyfryzacja”. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że to wydarzenie było wyjątkowe, owocne i potrzebne.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i kontynuację dyskusji na temat rozwoju społeczno-gospodarczego i technologicznego naszego kraju.