Odkrywanie Nowych Horyzontów: Wizyta Studyjna w Polsce

 

W dniach 13-16 marca odbyła się niezwykle inspirująca wizyta studyjna w Polsce, która nie tylko dostarczyła uczestnikom niezapomnianych doświadczeń, ale także przyniosła nowe spojrzenie na ekonomię społeczną i jej relację ze sztuczną inteligencją (AI).

 

W trakcie spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw ekonomii społecznej uczestnicy mieli okazję zgłębić praktyczne aspekty ich działalności oraz prowadzić owocne dyskusje na temat potencjalnych współprac. Dodatkowo, warsztaty poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji w ramach ekonomii społecznej otworzyły pole do różnorodnych pomysłów i refleksji nad przyszłością tej dziedziny.

 

W trakcie burzy mózgów padło wiele ciekawych koncepcji dotyczących zastosowania sztucznej inteligencji, począwszy od automatyzacji procesów administracyjnych, przez analizę danych wspierającą lepsze zrozumienie potrzeb społeczności lokalnych, aż po rozwój narzędzi usprawniających zarządzanie zasobami i relacjami z klientami w firmach ekonomii społecznej.

 

Uczestnicy skoncentrowali się także na identyfikacji kluczowych uwarunkowań związanych z realizacją praktyk ekonomicznych oraz analizie różnic w uwarunkowaniach prawnych, aby jak najlepiej dostosować zagraniczne praktyki do lokalnych realiów. Dodatkowo, zdobyta wiedza na temat niezbędnych zmian w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym jest kluczowa dla wprowadzenia innowacji opartych na sztucznej inteligencji i narzędziach cyfrowych.

 

Wizyta studyjna nie tylko poszerzyła horyzonty uczestników, ale również przyczyniła się do generowania nowych pomysłów na rozwój ekonomii społecznej w erze nowoczesnych technologii.

 

Osiągnięte cele podczas wizyty:

  • Identyfikacja kluczowych uwarunkowań dotyczących praktyk ekonomicznych.
  • Analiza różnic w uwarunkowaniach prawnych w celu dostosowania zagranicznych praktyk do lokalnych realiów.
  • Pozyskanie wiedzy na temat niezbędnych zmian w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.