Dobiegają końca zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia modułowe z komponentów dotyczących życia w Polsce osób narodowości ukraińskiej. Realizatorem Projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” jest Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku we współpracy z Polską Fundacją Filary Rozwoju.

Zajęcia odbywały się w pięciu lokalizacjach: Łomży, Kolnie, Zambrowie, Hajnówce i Siemiatyczach. Pełną ścieżkę wsparcia ukończyło aż 51 Uczestników.

Model wsparcia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy powierzenia Grantu nr WER22SZA0038.

Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych"