„Ekonomia w praktyce dla nastolatka” – Kierunek Sukces – Edycja I. Projekt finansowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza.

Spotkania edukacyjne oraz warsztaty z młodzieżą cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

Poprzez realizację zajęć chcieliśmy zapewnić młodzieży ścieżkę w kierunku sukcesu w ich przyszłym, dorosłym życiu codziennym – a jak wiadomo, nieodłącznym elementem sukcesu są mądre wybory finansowe uczestników jako już dorosłych ludzi.

Dzięki przekazanej wiedzy chcieliśmy uchronić młodzież przed zagrożeniami płynącymi z niewiedzy finansowej, np. korzystanie z bankowości internetowej w bezpieczny sposób, zachowanie czujności podczas brania kredytów i zrozumienia ryzyka wiążącego się z zaciąganiem zobowiązań finansowych.

Poza tym celem naszego projektu było wszczepienie młodzieży zdrowego stosunku do pieniądza oraz umiejętność konstruktywnego, analitycznego i krytycznego myślenia związanego z własnymi finansami.