preloader
Program Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Program „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.

Projekt przewiduje wsparcie minimum 50. osób narodowości ukraińskiej przybyłej do Polski po 24. lutego 2022 roku (tzn. udział w pełnej ścieżce zajęć projektowych).

Zajęcia odbędą się w ramach wdrażanych modułów:

Komponent 1 – Instytucje w Polsce,
Komponent 2 – Podstawy poszukiwania pracy w Polsce,
Komponent 3 – Pracuje legalnie w Polsce,
Komponent 4 – Wiedza o Polsce,
Komponent 5 – Finansowe ABC,
Komponent 6 – Transport i komunikacja.

Informacje o realizacji projektu:

Informacje o projekcie

Nazwa projektu:

Szansa – nowe możliwości dla dorosłych

Fundator:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Dofinansowanie:

450 000 zł

Data rozpoczęcia:

1 XI 2022

Data zakończenia:

28 II 2023

Zrealizujmy razem jakiś projekt!