preloader

Partnerstwo na rzecz współpracy w sektorze Edukacji Dorosłych:

Polska Fundacja Filary Rozwoju, we współpracy z partnerami z Włoch i Litwy, z dumą ogłasza rozpoczęcie realizacji projektu pt. “Włączenie i integracja – kompetencje w obszarze ekonomii społecznej” w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w sektorze Edukacji Dorosłych (KA220-ADU).

Naszym celem jest aktywizacja społeczno-gospodarcza osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, co staje się niezwykle istotne we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na zmieniającą się demografię. Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczności, dostarczając usługi dla osób niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada zdobywanie i gromadzenie wiedzy, doświadczenia oraz wymianę na poziomie europejskim metod i sposobów pracy podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem zewnętrznym.

 

Cele projektu obejmują obszary:

  • Podnoszenie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w podmiotach ES.
  • Wzmacnianie potencjału rozwojowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii.
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań pod kątem możliwości wprowadzenia nowych usług przez PES.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.
  • Promowanie kultury ekonomii społecznej.
  • Cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, umawiania informacji, itp.
  • Dalszy rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego.
  • Wierzymy, że ten projekt przyczyni się do tworzenia pozytywnych zmian i wspólnego rozwoju społeczności lokalnych.

 

Dofinansowano przez Unię Europejską.

 

Informacje o realizacji projektu pt. “Włączenie i integracja – kompetencje w obszarze ekonomii społecznej”:

Rozpoczęcie Projektu pn. – “Włączenie i Integracja – Kompetencje w Obszarze Ekonomii Społecznej”

Pierwsza wizyta studyjna w Polsce projektu pt. “Włączenie i integracja – kompetencje w obszarze ekonomii społecznej”