preloader

O projekcie “(Mamy) Umiejętności i Inspiracje do Pracy w Sieci”

 

Projekt “(Mamy) Umiejętności i Inspiracje do Pracy w Sieci!”, który jest finansowany przez Fundację BGK. Współorganizatorem jest Fundacja FOTON, a patronatem projekt objęło Miasto Łomża.

Cel projektu

Projekt jest skierowany do mam, które są w trakcie poszukiwań rozwiązań dla swojej kariery zawodowej po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub okresu opieki nad dziećmi. Naszym głównym celem jest dostarczenie uczestniczkom nie tylko wiedzy, ale także umiejętności i wsparcia w obszarze e-biznesu, pracy zdalnej oraz efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych w celach zawodowych i marketingowych.

Zakres działania

Projekt skupia się na szerokim spektrum aspektów e-pracy, począwszy od umiejętności zawodowych po psychologiczne aspekty takiej pracy, które są kluczowe dla osób pracujących w środowisku online.

Wsparcie dla uczestniczek

Chcemy pomóc uczestniczkom zrozumieć swoje mocne strony, wykształcić umiejętności przydatne w pracy online, określić swój potencjał zawodowy oraz świadomie podejść do wad i zalet pracy przez Internet. Zapewniamy również wsparcie emocjonalne i praktyczne porady dla uczestniczek projektu, które równoważą pracę online z obowiązkami domowymi i muszą radzić sobie ze stresem.

Nasz projekt ma za zadanie przygotować uczestniczki do skutecznej pracy w środowisku online, wykorzystując różnorodne umiejętności, narzędzia i wiedzę związane z e-biznesem oraz pracą zdalną.

 

Projekt dla MAM- 12 Warsztatów Zwiększania Umiejętności i Kompetencji

30 uczestniczek przystąpiło do projektu, w ramach którego mają okazję uczestniczyć w 12 warsztatach zwiększania swoich umiejętności i kompetencji. Plan projektu obejmuje okres od lutego do czerwca i zawiera następujące warsztaty z doradcą zawodowym:

 

 1. E-zawody – prezentacja i omówienie zawodów możliwych do wykonywania online.
 2. Gdzie szukać ofert pracy i zleceń.
 3. Cyberbezpieczeństwo – ochrona przed zagrożeniami online.
 4. KeePass – bezpieczne hasła i zarządzanie nimi.
 5. Media społecznościowe – wykorzystanie w celach marketingowych.
 6. Reklama to podstawa – tworzenie graficznych materiałów marketingowych.
 7. Daj się znaleźć – zakładanie i optymalizacja wizytówki Google.
 8. E-commerce – regulacje prawne i zarządzanie e-sklepem.
 9. Kobiecy e-biznes – inspirujące przykłady sukcesów online.
 10. Spotkanie z kobietą, która odniosła sukces w e-biznesie.
 11. Mama w e-pracy – pogodzenie e-pracy z obowiązkami domowymi.
 12. Spotkanie online podsumowujące – “Mój Pomysł”.

Oferujemy także możliwość pozostawienia dziecka pod opieką podczas warsztatów, jeśli taka potrzeba się pojawi. Każda mama może skorzystać z tego wsparcia, aby móc w pełni skupić się na udziale w zajęciach.

Informacje o realizacji projektu pt.”(Mamy) Umiejętności i Inspiracje do Pracy w Sieci”: