preloader
Logo programu „Kierunek Sukces” Fundacji Empiria i Wiedza

Program „Kierunek Sukces”

Projekt „Ekonomia w praktyce dla nastolatka” PFFR realizowany w ramach programu polega na podnoszeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej.

  • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
  • kształtowanie umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
  • rozwijanie zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
  • rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
  • doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

Informacje o projekcie

Nazwa projektu:

Kierunek Sukces

Fundator:

Fundacji Empiria i Wiedza

Dofinansowanie:

24 992 zł

Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Strona wWW:

Zrealizujmy razem jakiś projekt!

Skip to content