preloader

Tytuł: Projekt pt. “Bohaterska Ziemia Łomżyńska” – Odkrywanie Historii i Kultury

Założenia Projektu

Projekt “Bohaterska Ziemia Łomżyńska” jest inicjatywą Polskiej Fundacji Filary Rozwoju, która otrzymała wsparcie od Polskiej Fundacji Narodowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest odkrywanie historii i kultury Łomży poprzez poznanie losów bohaterów łomżyńskich oraz badanie miejsc ważnych bitew.

 

Cele Projektu

 

Poznanie losów bohaterów łomżyńskich: Poprzez zgłębianie historii wybitnych postaci, które walczyły o wolność i niepodległość. Projekt ma na celu przybliżenie ich historii oraz ich wkładu w historię regionu.

 

Badanie miejsc ważnych bitew w Łomży: Planowane jest zbadanie miejsc takich jak Piątnica, Wizna i Tykocin, które odegrały kluczową rolę w historii Polski. Poprzez to działanie, projekt ma na celu przybliżenie znaczenia tych miejsc dla historii kraju.

 

Promowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie polskości: Projekt ma na celu wzmacnianie ducha patriotyzmu oraz kultywowanie polskiej tożsamości poprzez uwzględnienie bohaterskich czynów i postaw naszych przodków.

 

Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego: Poprzez dokumentowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego Łomży, projekt ma na celu ochronę naszych wartości narodowych i ich przekazywanie kolejnym pokoleniom.

 

Dla kogo Projekt

Projekt jest skierowany zarówno do mieszkańców Łomży, jak i osób spoza ziemi łomżyńskiej i Polski, które chcą poznać historię tego regionu. Jest to również doskonała okazja dla wszystkich, którzy pragną zgłębić wiedzę na temat polskiej historii i kultury.

 

Dofinansowanie

 

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, która jest oficjalnym partnerem tego przedsięwzięcia.


Informacje o realizacji projektu:

Ogłoszenie rekrutacyjne do projektu “Bohaterska Ziemia Łomżyńska”

Projekt pt. “Bohaterska ziemia łomżyńska”

Relacja fotograficzna z projektu pn. „Bohaterska Ziemia Łomżyńska”

Podsumowanie projektu „Bohaterska Ziemia Łomżyńska”