Załącznik do Uchwały Nr 236/4255/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 listopada 2021 r.