Naukowe Podlasie – Internacjonalizacja podlaskich MŚP, Łomża, 29-30 listopada 2022.
Prorektor dr hab. Andrzej Borusiewicz, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży.