preloader

Polska Fundacja Filary Rozwoju

Serwis https://filaryrozwoju.eu został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • Dobre praktyki dostępności
    Do naszych praktyk dostępności należą:
  • Używanie semantycznego kodowania HTML dla poprawnej struktury dokumentów.
  • Używanie alternatywnego opisu tekstowego dla wszelkich obrazów i innych elementów niewizualnych.
  • Zapewnianie możliwości nawigacji bez użycia myszy dla osób, które tego potrzebują.
  • Zastosowanie kontrastu kolorów zgodnego z wymaganiami WCAG 2.1.
  • Zapewnienie, że wszystkie funkcje i zawartość strony są dostępne dla technologii asystujących, takich jak czytniki ekranowe.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Uwagi
Jesteśmy świadomi, że dostępność cyfrowa jest procesem ciągłym i zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i ulepszania dostępności naszej strony. Jeśli natkniesz się na jakiekolwiek problemy z dostępnością podczas korzystania z naszej strony, prosimy o kontakt. Zależy nam na twojej opinii i chcemy zapewnić, że nasza strona jest dostępna dla wszystkich.