preloader

Polska Fundacja Filary Rozwoju

Misją PFFR - Polska Fundacja Filary Rozwoju jest inicjowanie, wspieranie, wdrażanie procesów i systemów zmian poprzez angażowanie mieszkańców w celu budowania aktywnych i silnych lokalnych społeczności otwartych na dialog i porozumienie.

Jesteśmy nowoczesną organizacją non-profit, wrażliwą i otwartą na potrzeby mieszkańców. Znamy problemy środowisk, w których działamy. Nasze inicjatywy, projekty, programy kierowane są do organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, oświaty i edukacji.

Polska Fundacja Filary Rozwoju służy jako narzędzie, które pomaga niwelować problemy naszych odbiorców, uczestników, partnerów. Ma kreować, inicjować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy poprzez rozwój mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich oraz działania między sektorowe i międzypokoleniowe.

Zespół i kadra PFFR (Polska Fundacja Filary Rozwoju) ma kompetencje i umiejętności oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu, realizowaniu, wdrażaniu zadań publicznych, inicjatyw lokalnych, środowiskowych, programów i projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Jako zespół PFFR - Polska Fundacja Filary Rozwoju byliśmy i jesteśmy zaangażowani w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Erasmus na lata 2014-2020 i Erasmus+. Jako partnerzy współpracowaliśmy, realizowaliśmy i realizujemy inicjatywy finansowane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kadra PFFR - Polska Fundacja Filary Rozwoju zdobywała kompetencje i doświadczenie w środowiskach społecznych biznesowych, naukowych. Kariery zawodowe rozpoczynaliśmy w samorządach, uczelniach wyższych, organizacjach pozarządowych. Bogate doświadczenie zawodowe, wiedza merytoryczna i różnorodność sektorowa sprawiają, że oferowane przez nas rozwiązania charakteryzują się wysoką jakością i skutecznością.

Skip to content