„Młodzi. Aktywni. Przedsiębiorczy” – projekt finansowany ze środków Miasta Łomży.

Podsumowaniem projektu realizowanego od listopada 2022 r. przez Polską Fundację Filary Rozwoju była przeprowadzona z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży gra integracyjna o charakterze edukacyjnym. Działania projektowe, w tym warsztaty z uczniami, pozwoliły pogłębić kompetencje finansowe młodzieży i zaszczepić prawidłowe nawyki w planowaniu swoich wydatków i oszczędzaniu na przyszłość.

Polska Fundacja Filary Rozwoju pragnie serdecznie podziękować Władzom Miasta Łomży za udzielenie dofinansowania na realizację projektu. Dziękujemy również Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży za pomoc w przedsięwzięciu oraz Panu Tomaszowi Wysockiemu za profesjonalne poprowadzenie zajęć z młodzieżą.

Do zobaczenia przy kolejnych działaniach inicjowanych przez Polską Fundację Filary Rozwoju.

Młodzi. Aktywni. Przedsiębiorczy Młodzi. Aktywni. Przedsiębiorczy