Regulamin konkursu na Facebook z okazji Dnia Dziecka

Organizator: Polska Fundacja Filary Rozwoju (PFFR)

Czas trwania konkursu: 11.05.2024 -30.05.2024

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat:

Zadanie konkursowe: Narysuj rysunek przedstawiający Twoją rodzinę. Podpisz ten rysunek imieniem i wiekiem np. “Ania 8 lat”. Wstaw zdjęcie tego rysunku pod postem ogłaszającym konkurs na FB Polskiej Fundacji Filary Rozwoju. 

Warunki uczestnictwa: Wstawienie zdjęcia pracy dziecka wraz z imieniem i wiekiem dziecka pod postem konkursowym Polskiej Fundacji FIlary Rozwoju na FB w dniach 11.05.2024 -30.05.2024. 

Zdjęcie pod postem może wstawić dziecko, jeśli ma profil i używa Facebooka, lub jego rodzic/opiekun, jeśli dziecko nie używa Facebooka.

Termin nadsyłania prac: 30.05.2024 do godz. 23:59

Nagrody:

Kategoria od 5 do 7 lat:

I miejsce: Nagroda główna i zestaw do rysowania (1 miejsce)

II miejsce: Zestawy do malowania/gry edukacyjne (2 miejsca)

III miejsce: Zestawy do rysowania/książki/ gry edukacyjne (2 miejsca)

Kategoria od 8 do 12 lat:

I miejsce: Nagroda główna i zestaw do rysowania (1 miejsce)

II miejsce: Zestawy do malowania/gry edukacyjne  (2 miejsca)

III miejsce: Zestawy do rysowania/książki/ gry edukacyjne (2 miejsca)

Ogłoszenie wyników: 31.05.2024 r. na Facebooku organizacji PFFR

Warunki oceny: Prace konkursowe będą oceniane przez 3-osobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

Kryteria oceny:

  • Kreatywność i pomysłowość rysunku
  • Zgodność rysunku z tematem konkursu
  • Estetyka wykonania
  • Samodzielność 

Nagrody dodatkowe: Spośród wszystkich nadesłanych prac, komisja konkursowa wybierze dodatkowo 5 prac od 5 do 7 lat i 5 prac z od 8 do 12 lat, które zostaną wyróżnione nagrodami na profilu facebook organizacji PFFR https://www.facebook.com/profile.php?id=100083062343938 

Wręczenie nagród: Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas Obchodów Dnia Dziecka w Mieście Łomża. Informacje o dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną przekazane zwycięzcom na profilu FB. Prace zwycięskie będą opublikowane na profilu PFFR. 

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@filaryrozwoju.org.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad polityki prywatności serwisu Facebook.

Zapraszamy do udziału w konkursie!