Za nami piąte spotkanie w ramach projektu “Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przedstawiciele Polskiej Fundacji Filary Rozwoju w słoneczne niedzielne popołudnie spotkali się z mieszkańcami Miasta Łomży celem przedyskutowania kwestii związanych z radzeniem sobie w dobie galopującej inflacji. Mieszkańcy wymienili się sposobami na zarządzanie domowym budżetem, tajnikami skutecznego oszczędzania oraz planowania przyszłych wydatków.

Pragniemy podziękować firmie Logos Centrum Edukacyjne za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby realizacji spotkania oraz tutorce – Pani Karolinie Pluta za przyjazd i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie organizowane w ramach projektu “Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt “Jak rozmawiać?” Projekt “Jak rozmawiać?” Projekt “Jak rozmawiać?” Projekt “Jak rozmawiać?” Projekt “Jak rozmawiać?”