W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyła się podsumowująca Gala Inicjatyw Lokalnych 2021 w Kinie TON w Białymstoku. Fundacja Polskie Filary Rozwoju otrzymała certyfikat za zrealizowanie inicjatywy pt. “Upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Stawiski” w ramach projektu Podlaskie Lokalnie.

Mieliśmy zaszczyt oglądać występy innych Realizatorów, którzy wzięli udział w Konkursie. Oglądaliśmy “Rozwijamy taneczne pasje dzieci” wykonywane przez Mażoretki z Krypna. Oglądaliśmy prezentację z okazji 100-lecia Białowieskiego Parku Narodowego przygotowana przez Stowarzyszenie Białowieża. Stowarzyszenie Eskapada przygotowało kilka przedwojennych piosenek wykonanych przez członków teatru T3 w Białymstoku.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.