Współfinansowane przez Unię Europejską

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Fundacja Filary Rozwoju stała się beneficjentem Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę w ramach sektora Edukacja Dorosłych w programie Erasmus+ (KA210-ADU).

Założeniem dofinansowanego projektu jest pogłębienie kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych w zakresie uczenia się kadry Polskiej Fundacji Filary Rozwoju i Partnera A ROCCA z Sycylii, oraz lokalnych aktywistów współpracujących z PFFR.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje z Partnerem, a docelowym efektem będzie wzrost kompetencji uczestników projektu.