„Ekonomia w praktyce dla nastolatka” – Kierunek Sukces – Edycja I. Projekt finansowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza.

Zwieńczeniem projektu realizowanego od października 2022 r. była gra edukacyjno- finansowa. Podczas rozwiązywania zagadnień o charakterze ekonomiczno-finansowej uczniowie wykazali się dużą wiedzą sukcesywnie nabywaną na zajęciach projektowych. Zdrowa rywalizacja, dużo uśmiechu i zaangażowanie uczestników doskonale podsumowuje zrealizowany projekt.

Polska Fundacja Filary Rozwoju pragnie podziękować Fundacji Empiria i Wiedza za udzielenie dofinansowania na przeprowadzenie zadań projektowych. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, w tym w szczególności Dyrektorowi – Panu Pawłowi Drożynerowi – za życzliwość i pomoc w realizacji projektu oraz Pani Julii Julia Kościuch – certyfikowanemu trenerowi i edukatorowi Aflatoun za przeprowadzenie zajęć i zbudowanie relacji z młodzieżą.

Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Polską Fundację Filary Rozwoju. Do zobaczenia wkrótce!

Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka Ekonomia w praktyce dla nastolatka