Fundacja Empiria i Wiedza

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy Państwa poinformować o przyznaniu dofinansowania z pierwszej edycji programu „Kierunek Sukces” – z Fundacji Empiria i Wiedza.

Zakres dofinansowanego projektu „Ekonomia w praktyce dla nastolatka” polega na podnoszeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej.

Celem projektu jest:
– podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
– kształtowanie umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
– rozwijanie zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
– rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
– doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

Przyznane dofinansowanie wyniosło 24 992 zł.

Lista dofinansowanych wniosków.

Dziękujemy Fundacji Empiria i Wiedza.
empiriaiwiedza.pl
facebook.com/fundacjaempiriaiwiedza